Uutisia Mikkeli-yhteisöstä

Yhteisöllinen päihdekuntoutus jatkuu Vapaan alkoholistihuollon kannatusyhdistys ry:n ylläpitämässä Mikkeli-yhteisössä lamasta ja kylmästä talvesta huolimatta. Uuden vuosikymmenen alkaessa Mikkeli-yhteisöön kuuluu seuraavanlaista:

 • Mikkeli-yhteisön johtajana sen perustamisesta lähtien toiminut suomalaisen yhteisöhoidon ja kasvatuksen kehittäjä Kalevi Kaipio on jäänyt eläkkeelle, mutta yhteisöllisyyden lippua pidetään Mikkelissä edelleen korkealla!
 • Mikkeli-yhteisön nelisen vuotta toiminut perhekuntoutus on osoittautunut tulokselliseksi. Kaikki kuntoutuksensa sovitusti loppuun käyneet perheet ovat alustavien selvitysten mukaan saaneet elämänsä hyvään järjestykseen: uhkaavilta huostaanotoilta on vältytty ja ennen kuntoutusta toteutetut huostaanotot on pystytty purkamaan.
 • Ryhmähoito on Mikkeli-yhteisön keskeinen menetelmä. Yhteisössä on aloitettu retkahduksen ehkäisyryhmän kehittämisprojekti. Eväitä kehittämiseen on saatu mm. kognitiivisen käyttäytymisterapian koulutuksesta sekä Yhdysvaltoihin tehdyltä opintomatkalta.
 • Mikkeli-yhteisössä on yhteisöllisen toimintatavan ja ryhmähoidon lisäksi mahdollisuus myös yksilö- ja perheterapiaan. Henkilökuntaan kuuluu kaksi koulutettua psykoterapeuttia.
 • Yhteisöllisyyttä vahvistetaan pitämällä kerran kuussa asiakkaiden ja henkilökunnan yhteinen suunnittelupäivä.
 • Yhteisön turvallisuutta on lisätty, kun henkilökunta on siirtynyt kolmivuorotyöhön. Vastuu viikko-ohjelman toteutumisesta ja toipumismyönteisen ilmapiirin säilymisestä on edelleen asiakkailla.
 • Kuntoutusjaksojen aikana on tärkeää, että yhteistyö kotikunnan viranomaisten kanssa sujuu. Verkostopalavereja on toisinaan hankala järjestää pitkien välimatkojen takia. Mikkeli-yhteisöön on hankittu videoneuvottelulaitteet helpottamaan yhteydenpitoa.
 • Seuraavat asiat jatkuvat edelleen Mikkeli-yhteisössä:

  • Kuntoutusajat ovat yksilöllisiä ja ne sovitaan yhdessä lähettäjäkunnan kanssa asiakkaan tarpeista lähtien.
  • Myös kuntoutussuunnitelmat ovat yksilöllisiä. Asiakkaan tavoitteita ja hänen edistymistään arvioidaan jatkuvasti.
  • Mikkeli-yhteisössä ei päihdeongelmaa hoideta lääkkeillä, mutta perussairauksien edellyttämä lääkitys turvataan (myös mielialalääkkeet). Bentsodiatsepiinivieroitukset voidaan viedä loppuun yhteisössä.
  • Mikkeli-yhteisössä voi korvata ehdottoman vankeusrangaistuksen päihdekuntoutuksella.

  Hyvää alkanutta vuotta ja edelleen jatkuvaa yhteistyötä toivottaen

  Mikkeli 19.2.2010

  Kaarina Peltonen
  Mikkeli-yhteisön johtaja

  <= Takaisin